Węgry

LEŚNA 3

kraj, kraje sąsiadujące z RP,

Biuro Usług Turystycznych Dzieci i Młodzieży GULIWER zostało założone w 1995r. przez Wandę Węgrzyńską - nauczyciela z długoletnim stażem pedagogicznym. Działalność Biura nakierowana została głównie na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. Przez te wszystkie lata Biuro Guliwer zorganizowało i poprowadziło blisko 60 kolonii , obozów i zimowisk zapewniając dzieciom wypoczynek, zabawę oraz możliwość poznania wielu regionów naszego kraju i zagranicy.

Turystyka: Organizator
Przerwa techniczna.